Kontakt

KONTAKT Z REDAKCJĄ FORUMLECZENIARAN.PL

redakcja@forumleczeniaran.pl

nr tel. +48 22 813 21 92

MATERIAŁY PRASOWE I PYTANIA DOTYCZĄCE ARTYKUŁÓW:

Karolina Rybkowska
k.rybkowska@evereth.pl
tel. +48 785 707 075

Natalia Janus
n.janus@evereth.pl
tel. +48 885 301 304

KONTAKT W SPRAWIE KONFERENCJI EVERETH PUBLISHING:

Krzysztof Nowiński
kontakt@evereth.pl
tel. +48 724 995 604

REDAKTOR NACZELNA PORTALU:
Katarzyna Piotrowska

SIEDZIBA REDAKCJI:
Ul. Wał Miedzeszyński 414/11
03-994 Warszawa

WYDAWNICTWO:
Evereth Publishing Sp. z o.o.
kontakt@evereth.pl

KRS 0000350152
NIP 9522084377
REGON 142097713