Województwo zachodniopomorskie – eksperci w leczeniu ran

Bogumiła Leczenie ran przewlekłych/Leczenie Ran Koszalin
ul. Niepodległości 44-48d, gab. 1-2, 75-001 Koszalin
+48 508 185 558
leczenie.ran.koszalin@gmail.com

POSTUROLOGIA.pl, PODOLOGIA.pl
Ul. Monte Cassino 36/11, 70-453 Szczecin
+48 603 114 744
abj@spondylus.pl

Centrum Medyczne Jolanta Dynarska
Opieka długoterminowa, leczenie ran, edukacja prozdrowotna
ul. 3 maja 25-27 / 336-340
70-953 Szczecin
+48 517 529 278