Konferencje Newsy

Wygraj bezpłatny udział w konferencji Forum Pielęgniarstwa Anestezjologicznego!

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

W związku ze zbliżającą się konferencją I Forum Pielęgniarstwa Anestezjologicznego przygotowaliśmy konkurs, w którym do wygrania jest m.in. bezpłatny wstęp na konferencję wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem oraz wstęp na 2 kolacje i wydarzenia towarzyszące. Konkurs polega na przesłaniu pracy naukowej do czasopisma „Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece”. 

Konferencja I Forum Pielęgniarstwa Anestezjologicznego, której portal ForumLeczeniaRan.pl jest patronem medialnym, odbędzie się w dniach 20-22 października 2022 r. w Hotelu Mercure Kasprowy w Zakopanem. Wydarzenie poświęcone jest szeroko rozumianej tematyce z zakresu anestezjologii i intensywnej opieki. Do udziału w konferencji zapraszamy przede wszystkim specjalistów praktyków, którzy na co dzień profesjonalnie czuwają nad znieczulanym pacjentem, a także interdyscyplinarnie zajmują się nim w ramach intensywnej terapii. Na wydarzenie można zarejestrować się pod tym linkiem.

Jakie nagrody można zdobyć w konkursie?

Do konkursu zostaną zakwalifikowane prace naukowe, które pozytywnie przejdą proces wstępnej kwalifikacji polegającej na ocenie, czy dana praca mieści się w obszarze problematyki czasopisma. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową powołaną przez organizatora, Komitet Naukowy Konferencji oraz Redakcję Czasopisma.

Nagrodami w konkursie są:

  • dla Autorów 3 najlepszych prac naukowych: bezpłatny wstęp na Konferencję „I Forum Pielęgniarstwa Anestezjologicznego” wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem w dniach 20–22.10.2022 r. w Hotelu Mercure Kasprowy (ul. Szymaszkowa, 34-500 Zakopane) oraz bezpłatny wstęp na 2 kolacje i wydarzenia towarzyszące Konferencji w dniach 20.10.2022 r. i 21.10.2022 r.;
  • dla Autorów 3 wyróżnionych prac naukowych: bezpłatny wstęp na Konferencję „I Forum Pielęgniarstwa Anestezjologicznego” w dniach 20–22.10.2022 r. w Hotelu Mercure Kasprowy (ul. Szymaszkowa, 34-500 Zakopane);
  • dla Autorów pozostałych prac naukowych zakwalifikowanych do publikacji: roczna prenumerata czasopisma „Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece”.

Jakie są zasady udziału w konkursie?

Konkurs polega na przesłaniu pracy naukowej do czasopisma „Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece”. Czasopismo to trafia do wielu zespołów anestezjologicznych w Polsce i stanowi interdyscyplinarną platformę wymiany wspólnych doświadczeń pomiędzy personelem lekarskim i pielęgniarskim. Redaktorem naczelnym „Pielęgniarstwa w Anestezjologii i Intensywnej Opiece” jest dr n. o zdr. Paweł Witt z Kliniki Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Opieki Pooperacyjnej w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, a także Przewodniczący Komitetu Naukowego konferencji I Forum Pielęgniarstwa Anestezjologicznego.

Udział w konkursie może wziąć każda osoba będąca przedstawicielem zawodu medycznego. Uczestnicy mogą zgłosić pracę oryginalną, pracę poglądową/przeglądową lub opis przypadku o charakterze naukowym, mieszczącą się w problematyce czasopisma. Zgłoszone prace powinny być zgodne z Procedurą Redakcyjną oraz Instrukcjami dla Autorów (więcej informacji znajduje się tutaj w zakładkach „Procedura Redakcyjna” i „Instrukcje dla Autorów”).

Zgłoszenie pracy naukowej do udziału w Konkursie wymaga zamieszczenia w formularzu zgłoszeniowym następującej informacji: „Oświadczam, że zapoznałem/łam się i akceptuję Regulamin Konkursu” wraz z datą akceptacji Regulaminu. Informację tę należy zamieścić w rubryce „Uwagi” w formularzu zgłoszenia pracy. Zgłoszenie niezawierające powyższych informacji nie zostanie dopuszczone do Konkursu.

Zgłoszenia konkursowe można przesyłać do 31.08.2022 r. Wyłonienie zwycięzców zostanie ogłoszone do dnia 19.09.2022 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.